Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Με τον όρο Ζεστά Νερά Χρήσης (Ζ.Ν.Χ) εννοούμε την ποσότητα του ζεστού νερού που απαιτείται για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών μιας οικογένειας ή μιας επιχείρησης. O τρόπος που θα εξοικονομήσουμε το ζεστό νερό ποικίλει ανάλογα με σύστημα που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό μπορεί να είναι είτε ηλιακό σύστημα, είτε σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας, είτε σύστημα αντλίας θερμότητας.