Κεντρικός Κλιματισμός με νερό

Κεντρικός Κλιματισμός με νερό

Τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού καλύπτουν ανάγκες κλιματισμού μεγάλων χώρων και κτιρίων και ως εκ τούτου απαιτούνται εκτεταμένες εγκαταστάσεις και σημαντικές οικοδομικές επεμβάσεις και προβλέψεις στις οικοδομές, με αποτέλεσμα, να επιλέγονται από κατασκευής των κτιρίων και να τοποθετούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες κατά τα στάδια ανέγερσης των κτιρίων.
Με τα εξελιγμένα συστήματα κεντρικού κλιματισμού της HITACHI και της GREE, οι εγκαταστάσεις κλιματισμού μπορούν να δημιουργούν, να ελέγχουν και να διατηρούν σε ικανοποιητικά επίπεδα, όλους τους παράγοντες, που διαμορφώνουν τις συνθήκες και την ατμόσφαιρα άνεσης, που πρέπει να έχουν οι κλιματιζόμενοι χώροι: την θερμοκρασία, την υγρασία, την καθαρότητα και την ανανέωση του αέρα, την ταχύτητα και την κατανομή του αέρα στον χώρο και την στάθμη του θορύβου Λειτουργίας.