Θέρμανση

Αντλίες Θερμότητας
Λέβητες, καυστήρες
Σώματα πάνελ
Σώματα Fan Coil
Επιδαπέδια θέρμανση

Είδη εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιρίων κατατάσσονται σε κατηγορίες με διάφορους τρόπους.
Με βάση την θέση της πηγής παροχής θερμικής ενέργειας, μπορούμε να διακρίνουμε:
-τοπικές θερμάνσεις
-κεντρικές θερμάνσεις
-περιφερειακές θερμάνσεις πόλης (τηλεθερμάνσεις)

Με βάση την πηγή παροχής θερμικής ενέργειας, μπορούμε να διακρίνουμε:
-θερμάνσεις με χρήση στερεών καυσίμων
-θερμάνσεις με χρήση υγρών καυσίμων
-θερμάνσεις με χρήση αερίων καυσίμων
-θερμάνσεις με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
-θερμάνσεις με χρήση αντλίας θερμότητας
-θερμάνσεις με ηλιακή ενέργεια

Με βάση το μέσο μετάδοσης της θερμικής ενέργειας στους διάφορους χώρους του κτιρίου, μπορούμε να διακρίνουμε:
-θερμάνσεις με νερό (θερμό και υπέρθερμο)
-θερμάνσεις με ατμό (χαμηλής και υψηλής πίεσης)
-θερμάνσεις με αέρα

Με βάση τον τρόπο μετάδοσης της θερμικής ενέργειας στους διάφορους χώρους του κτιρίου, μπορούμε να διακρίνουμε:
-θερμάνσεις με ακτινοβολία θερμότητας
-θερμάνσεις με συναγωγή θερμότητας
-συνδυασμό των δύο προηγούμενων