Λέβητες Καυστήρες

Λέβητες, Καυστήρες

Ο λέβητας είναι ουσιαστικά μια ‘πιεστική’ δεξαμενή η οποία μεταβιβάζει θερμότητα στο θερμαντικό μέσο. Είναι ο χώρος όπου γίνεται η απαραίτητη καύση προκειμένου να θερμανθεί το μέσο αυτό.
Ο τύπος του λέβητα που χρησιμοποιείται καθορίζεται κυρίως από την απαιτούμενη θερμοκρασία και πίεση του παραγόμενου ατμού ή νερού.
Οι λέβητες διακρίνονται σύμφωνα με το υλικό κατασκευής τους σε χυτοσιδηρούς και χαλύβδινους. Οι χυτοσιδηροί αντέχουν καλύτερα στη διάβρωση, μπορούν να επιδεχθούν προσθήκες στοιχείων και χρειάζονται μικρότερες ποσότητες νερού κατά τη λειτουργία τους. Οι χαλύβδινοι έχουν μικρό βάρος και αντέχουν καλύτερα στις πιέσεις και στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Οι διαστάσεις τους προσαρμόζονται καλύτερα στις διάφορες απαιτήσεις και έχουν χαμηλό κόστος.
Πάνω στο λέβητα είναι προσαρμοσμένος ο καυστήρας, μια συσκευή μέσα στην οποία επιτυγχάνεται η ανάμειξη του καύσιμου υλικού με τον αέρα έτσι ώστε να προκαλείται και να συντηρείται η καύση.
Οι λέβητες της BUDERUS και της FER διακρίνονται για την μακροζωία και την οικονομική τους λειτουργία. Είναι κορυφαίας τεχνολογίας και αξεπέραστης ποιότητας κατασκευής προσφερόμενοι παράλληλα σε εξαιρετική σχέση απόδοσης–τιμής.