Σώματα Fan Coil

Σώματα Fan Coil

Το σύστημα Σωμάτων Εξαναγκασμένης Κυκλοφορίας (Fan Coils) είναι ένα σύστημα από εσωτερικές μονάδες που μεταφέρει την θερμότητα ή την ψύξη στους διάφορους χώρους μέσω της τροφοδοσίας τους με νερό κατάλληλης θερμοκρασίας.
Σε κτίρια προσωρινής διαμονής, όπως και σε χώρους συνάθροισης κοινού, τα Σώματα Εξαναγκασμένης Κυκλοφορίας (Fan Coils) αποτελούν μια καλή και αξιόπιστη λύση. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας ανά δωμάτιο. Ο κάθε χώρος μπορεί να λειτουργεί βάση των δικών του αναγκών θέρμανσης. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι με αντλία θερμότητας μπορούμε να έχουμε θέρμανση και ψύξη με ένα σύστημα. Επίσης η αντλία θερμότητας, που συνήθως επιλέγεται, θεωρείται πιο οικονομική σε σχέση με το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο.
Τέλος υπάρχουν διάφορες κατασκευαστικές μορφές των τερματικών μονάδων ανάλογα με την αρχιτεκτονική ή διακοσμητικη άποψη, όπως: δαπέδου, δαπέδου κρυφά, καναλάτα, οροφής κ.λπ. Με την τεχνογνωσία των συστημάτων της AIRTECHNIC, της SABIANA, και της INNOVA προτείνουμε τις ιδανικές λύσεις.