Υπηρεσίες

Α) Υπηρεσίες Μελέτης και Εγκατάστασης

Τεχνική μελέτη και σχεδιασμός

Πώληση εξοπλισμού

Εγκατάσταση συστημάτων

 

Β) Υπηρεσία Υποστήριξης

Συμβόλαιο Service επαγγελματικών συστημάτων

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη οικιακών συστημάτων

 

Γ) Υπηρεσίες Διανομής

Μεταφορά και Παράδοση στο χώρο σας

Ειδικές παραδόσεις σε ορόφους με γερανό